კონტაქტი

ცხელი ხაზი
(+995 32) 2 100 100

ელ-ფოსტა
contact@silknet.com

სათაო ოფისი
მის: წინამძღვრიშვილის ქ. №95
საქართველო, 0112 თბილისი
ტელ.:   (+995 32) 2 10 00 00
ფაქსი:  (+995 32) 2 10 00 01
ელ-ფოსტა: contact@silknet.com

სერვის ცენტრები

თბილისი

საბურთალოს სერვის ცენტრი
მის: ალ.ყაზბეგის გამზ. №14
საქართველო, 0194 თბილისი  
ტელ. (+995 32) 2 100 100

დიდუბის სერვის ცენტრი
(ტექნიკური მომსახურების ცენტრი)
მის: თევდორე მღვდლის.  №46
საქართველო, 0119 თბილისი
ტელ. (+995 32) 2 100 100

ისნის სერვის ცენტრი 
მის: შირაქის ქ. №40
საქართველო, 0144 თბილისი
ტელ. (+995 32) 2 100 100