მომსახურების რეგულაცია

იხილეთ ქვემოთ მოცემული დოკუმენტები პორტალის და Silk კლუბის მომსახურებების რეგულაციების შესახებ.

პორტალი mysilknet.com

ლოიალობის პროგრამა - Silk კლუბი